PORADY PRAWNE ONLINE

porady prawne online - radca prawny Monika Orłowska rozmawia przez telefon

Ta strona ma wyjaśnić, jak przebiega proces zgłoszenia zapytania, zapłaty i udzielenia porady prawnej w formie konsultacji online.

Porady prawne online

Porady prawne online mogą być udzielone na trzy sposoby:

  1. telefonicznie (nr telefonu 0048 530892582),
  2. z wykorzystaniem platformy do połączeń konferencyjnych i spotkań on-line – do wyboru: zoom.us, ClickMeeting, bądź GoogleMeets
  3. mailowo

– po wysłaniu zapytania na adres poczta@orlowskam.com, lub poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby uzyskać pomoc prawną. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej – administratora danych osobowych. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: poczta@orlowskam.com.

Aby należycie Państwu pomóc, mogę prosić o dostarczenie określonych dokumentów i doprecyzowanie przekazywanych informacji.

Aby przesłać zapytanie i dokumenty z użyciem bezpiecznego szyfrowania proszę użyć tego linku: 

Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną

Koszt porady prawnej on-line

Realizacja porady prawnej online, w tym ustalenie terminu konsultacji on-line następuje po zaksięgowaniu wpłaty kwoty honorarium, wskazanej w odpowiedzi na zapytanie. Standardowa cena dla konsultacji, obejmującej do 45 minut rozmowy z prawnikiem, wynosi 369 zł (300 zł plus VAT).

Jeżeli sprawa wykracza poza standardową poradę prawną, niezbędne jest wcześniejsze oszacowanie wymaganego honorarium i jego akceptacja przez Kontrahenta..

Bywa tak, gdy problematyka jest obszerna, wymaga kilku porad prawnych, szerszej analizy, zapoznania się z treścią dokumentów. Podobnie, jeśli pomoc prawna obejmuje sporządzenie opinii lub pisma.

Płatności można dokonywać  kartą, z konta PayPal lub przelewem na poniższy rachunek bankowy kancelarii.

Nr: 63 2490 0005 0000 4530 3842 0745.

Aby przesłać zapytanie i dokumenty z użyciem bezpiecznego szyfrowania proszę użyć tego linku: 

Leave a Reply

%d bloggers like this: