TAJEMNICA ZAWODOWA

Klienci Kancelarii mają gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiem się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Przepisy wypowiadają się w tym zakresie jednoznacznie:

1 Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.

3. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami.

Tak szeroką ochronę tajemnicy Klienta obowiązujące przepisy przewidują wyłącznie dla pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów.