ZAKRES USŁUG

Pomagam w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.
Poniżej skrótowo spisany zakres usług i jego wersja alfabetyczna, która w wolnej chwili będzie kolejno uzupełniana.

Jeżeli w podanych przykładach brakuje interesującego Państwa przypadku – zapraszam do kontaktu w celu ustalenia najlepszej pomocy w Państwa sprawie.

SKRÓT:

w sprawach cywilnych
(sprawy rodzinne – darowizny, spadki, alimenty, umowy majątkowe małżeńskie i przedmałżeńskie,
sprawy o zapłatę,
dochodzenie praw z tytułu zawartych umów,
sprawy o ochronę dóbr osobistych,
sprawy z zakresu nieruchomości – przeniesienie własności, zasiedzenie, służebności, ochrona przed naruszeniami np. immisje,
sprawy z zakresu prawa pracy – mobbing, dyskryminacja, rozwiązanie stosunku pracy niezgodne z przepisami),
w sprawach administracyjnych (odszkodowanie od gminy, podważanie decyzji administracyjnych),
w sprawach karnych i karnoskarbowych (obrona pokrzywdzonych).

WERSJA ALFABETYCZNA:

alimenty

 • alimenty na dziadków i od dziadków
 • alimenty na dzieci i od dzieci
 • alimenty na rodzeństwo i od rodzeństwa
 • alimenty na byłego małżonka
 • alimenty w czasie trwania małżeństwa
 • obniżenie alimentów
 • podwyższenie alimentów
 • przestępstwo niealimentacji
 • przyznanie alimentów
 • ugoda alimentacyjna
 • wnioski o zabezpieczenie

 

darowizna

 • darowizna gruntu rolnego
 • darowizna do majątku wspólnego małżonków
 • darowizna do majątku odrębnego
 • nadmierność darowizny
 • niedostatek darczyńcy
 • odwołanie darowizny przez darczyńcę
 • odwołanie darowizny przez sąd
 • rażąca niewdzięczność
 • służebność mieszkania
 • termin do odwołania darowizny
 • termin do zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego
 • ulga podatkowa – odliczenia od dochodu
 • umowa darowizny
 • umowa dożywocia

 

dziedziczenie

 • dział spadku
 • nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • niegodność dziedziczenia
 • odrzucenie spadku
 • pomoc w przygotowaniu testamentu
 • poświadczenie dziedziczenia
 • umowy dotyczące spadku
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu
 • zarząd sukcesyjny
 • zrzeczenie się dziedziczenia
 • zbycie spadku

 

małżeństwo

 

przedsiębiorstwo

 • comiesięczny zwrot kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika
 • dochodzenie należności
 • mediacje
 • mobbing
 • ochrona dobrego imienia
 • odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy
 • przygotowanie dokumentacji firmowej
 • przygotowanie i konsultacja umów
 • wezwania do zapłaty
 • windykacja
 • wybór formy prowadzenia działalności prawnej
 • wypowiedzenie umowy o pracę
 • zatrudnienie w firmie
 • zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • zwolnienia dyscyplinarne
 • zwolnienia z opłat na PFRON
 • zwolnienia z podatku VAT

zasiedzenie

 • ochrona posiadania
 • posiadanie samoistne
 • posiadanie zależne
 • przywrócenie posiadania
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • stwierdzenie zasiedzenia służebności
 • zasiedzenie części ułamkowej
 • zasiedzenie kilku nieruchomości

 

 

W każdym przypadku zapraszam do kontaktu w celu ustalenia możliwych dróg udzielenia pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *