MEDIACJA

Czym jest mediacja

Mediacja to sposób na zakończenie sporu. Więcej. Mediacja to szansa na zakończenie sporu w taki sposób, aby każda ze stron była wygrana.

Celem mediacji jest znalezienie i zawarcie porozumienia pomiędzy stronami sporu. Mediacja nie jest sformalizowana, ale zawarta przed mediatorem ugoda, po zatwierdzeniu przez sąd ma moc orzeczenia sądowego.

Jak przebiega mediacja

Procedura mediacji jest nieskomplikowana

Obie strony, zainteresowane prowadzeniem mediacji wypełniają „oświadczenie”

Do pobrania plik PDF: oświadczenie o mediacji firma – dla firm

Do pobrania plik PDF: oświadczenie o mediacji osoba fizyczna – dla osób indywidualnych

podpisują je i przesyłają skan oświadczenia na adres: poczta@orlowskam.com podając swoje dane kontaktowe.

Na podany w oświadczeniu adres, każda ze stron otrzymuje umowę o mediacji, którą podpisują i przekazują mediatorowi.

Mediator doprowadza do podpisania umowy przez wszystkie strony umowy i przekazuje je stronom

Każda ze stron przekazuje mediatorowi ,Mediation Brief” (streszczenie, opis konfliktu)

Mediator uzgadnia ze stronami warunki prowadzenia mediacji: czas i miejsce sesji mediacyjnej

 

Zasady prowadzenia mediacji

Przy prowadzeniu mediacji stosuję zasady prowadzenia mediacji opracowane przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Tu możesz pobrać plik PDF z ich treścią: standardy_mediacji

Posted in: Bez kategorii, mediacja

Tagged as: ,

Leave a Reply