KIM JESTEM

Kim jestem

Przez lata dane mi było poznać bardzo różne aspekty ludzkiego życia. Pracowałam na różnych stanowiskach, w różnych zawodach. Udzielałam się na różnych polach i w różnych środowiskach.. Być może to doświadczenie pozwala mi widzieć szerzej i celować precyzyjniej. 

Doświadczenie zawodowe

Ukończyłam aplikację prokuratorską i przez kilka lat pełniłam obowiązki prokuratora.

W tak zwanym międzyczasie stałam się współautorką pierwszej strategii rozwoju powiatu sandomierskiego. Miałam także zaszczyt być współorganizatorem pierwszych wyjazdów przedstawicieli samorządu terytorialnego z terenu Sandomierszczyzny do Burgundii i Szampanii. Na moich oczach powstawały pierwsze winnice, reaktywujące doświadczenia Ziemi Sandomierskiej sprzed lat.

Dzięki współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Przedstawicielstwem Gmin Szkockich w Brukseli miałam możliwość promować województwo świętokrzyskie wśród przedstawicieli tzw. najwyższych szczebli instytucji unijnych.

Obecnie wykonuję zawód radcy prawnego. Od 2011 roku prowadzę indywidualną kancelarię prawną.

Listy i członkostwa

Wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Uzyskała certyfikat mediatora Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz GRO Global na poziomie Advocate.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, Izby Adwokackiej w Rzeszowie oraz Izby Zaangażowanego Biznesu.

Leave a Reply