KIM JESTEM

Zajmuję się spadkami, siedzę w spadkach, prowadzę sprawy spadkowe.

Zastanawiasz się, jak najlepiej uregulować sprawy dziedziczenia? Jak przygotować testament? Jak porozdzielać majątek jeszcze za życia? Jak zabezpieczyć siebie i rodzinę? Jak odrzucić spadek z obawy przed odziedziczeniem długów? Szukasz poczucia spokoju i bezpieczeństwa? Tym właśnie się zajmuje.

Nazywam się Monika Orłowska. Jestem radcą prawnym, adwokatem i mediatorem certyfikowanym. Do 2007 roku pełniłam obowiązki prokuratora.

Od ponad 20 lat pomagam moim Klientom dbać o swoje sprawy majątkowe – w zgodzie ze sobą, z prawem i z rodziną.

Specjalizuję się w pomocy prawnej, mającej na celu wspieranie rodziny na każdym etapie jej trwania i rozwoju w aspekcie majątkowym.

Począwszy od momentu jej powstania:

– zawarcie małżeństwa, umowy majątkowe małżeńskie, wybór małżeńskich ustrojów majątkowych

poprzez kolejne etapy rozwoju:

– prowadzenie firmy, nabywanie nieruchomości, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, odszkodowania, ustanawianie służebności, umowy darowizny i dożywocia, ochrona majątku, egzekucja należności

aż po etap zmiany pokoleniowej:

–  umowa z następcą (dot. gospodarstwa rolnego), fundacja rodzinna, przygotowanie testamentu, umowy zrzeczenia się dziedziczenia i inne umowy dotyczące spadku. postępowanie spadkowe, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia i dział spadku, roszczenia o zachowek itp.

Moje doświadczenie zawodowe

W przeszłości pełniłam obowiązki prokuratora. Byłam także pracownikiem samorządowym. Zajmowałam się promocją i rozwojem firm i społeczności lokalnych. Pisałam projekty unijne i przedakcesyjne. Tworzyłam strategię lokalną, promowałam nasz region za granicą i budowałam partnerstwa publiczno-prywatne.

Byłam jednym z pomysłodawców i inicjatorów powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej “Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej” i współpracowałam z Zarządem w realizacji projektów : „Rozwój Ziemi Sandomierskiej szansą dla ludzi na godne życie w przyjaznym środowisku naturalnym” (2005-2006), którego podstawowym zadaniem było wypracowanie “Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz “Zgoda Sandomierska” (2007-2008) w ramach Pilotażowego Programu Leader+, którego celem było pobudzenie przedsiębiorczości w lokalnych społecznościach i wypracowanie koncepcji rozwojowych. Oba projekty zostały w pełni zrealizowane i wniosły wymierny wkład w rozwój gospodarczy i kulturowy społeczności Ziemi Sandomierskiej.

Współorganizowałam pierwsze wyjazdy lokalnych przedsiębiorców do Szampanii i Burgundii. To ogromna radość widzieć, jak dziś, po blisko 20 latach, Sandomierszczyzna szczyci się już swoimi winnicami i powrotem do pięknej tradycji winiarskiej.

Dane mi było poznać wiele aspektów ludzkiego życia. Pracowałam na różnych stanowiskach, w różnych zawodach i w różnych środowiskach.

Być może właśnie to wielostronne doświadczenie pozwala mi widzieć szerzej i celować precyzyjniej. 

Radca prawny, adwokat, mediator

Obecne jestem wpisana na trzy listy zawodowe. Jestem adwokatem, wpisanym na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Rzeszowie. Jestem mediatorem, certyfikowanym przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i GRO Global – Global Resolution Organization. Przede wszystkim jestem jednak radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach. I tym tytułem zawodowym – radcy prawnego – posługuję się na co dzień.

Kim jestem

Jestem zwolenniczką budowania i utrzymywania relacji międzyludzkich. Zwolenniczką szukania porozumienia. Nie unikam jednak procesu i gdy sprawa tego wymaga pomagam przejść przez postępowanie sądowe.

Jestem strategiem. Widzę drogi wyjścia tam, gdzie inni ich nie widzą..

Jestem “szczególarzem”, urodzonym analitykiem. lubię zagłębiać się w akta sprawy, drążyć temat, szukać prawdy, wyjaśniać nieoczywiste.

Potrafię znaleźć niekonwencjonalne rozwiązania.

Jeśli Pani, Pan, Państwa rodzina stoi przed wyzwaniem, przy którym korzystne będzie wsparcie prawnika lub mediatora – zapraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *