PRAWO CYWILNE

Poniżej przykładowy spraw z zakresu prawa cywilnego:

Ochrona własności i ochrona posiadania

– nabycie i przeniesienie własności nieruchomości
– nabycie i przeniesienie własności rzeczy ruchomych
– forma i treść umowy sprzedaży
– umowy przedwstępne
– umowa darowizny
– umowa zamiany
– zasiedzenie nieruchomości
– ochrona przed zasiedzeniem i nabycie własności przez zasiedzenie
– ochrona przed immisjami (np. nadmiernym hałasem, zanieczyszczaniem powietrza, odprowadzanie wód na działkę sąsiednią itp) – dochodzenie odszkodowań i zaprzestania naruszeń
– umowa dzierżawy
– umowa użyczenia
– umowa dożywocia
– ustanowienie służebności

Ochrona umów

– odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi
– odszkodowanie z tytułu zawartej umowy

– wezwania do zapłaty
– sprzeciw od nakazu zapłaty
– dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela

– sprzedaż
– rękojmia i gwarancja

– darowizna
– odwołanie darowizny z powodu zmiany stanu majątkowego
– odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego

Ochrona dóbr osobistych

– wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych
– pozwy o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki

Spadki

– dziedziczenie ustawowe
– stwierdzenie nabycia spadku
– odrzucenie spadku
– odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
– dobrodziejstwo inwentarza
– niegodność dziedziczenia
– wydziedziczenie
– umowy na wypadek śmierci
– sporządzenie testamentu
– zarząd sukcesyjny

Czyny niedozwolone

– odszkodowanie od sprawcy wypadku
– dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela

Umowa najmu i najmu okazjonalnego

– zawarcie umowy najmu
– forma i treść umowy najmu
– co może być przedmiotem umowy najmu
– rozwiązanie umowy najmu
– dochodzenie należności z umowy najmu
– dochodzenie zwrotu kaucji
– dochodzenie odszkodowania i utraconych korzyści

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia możliwych dróg udzielenia pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *