PRAWO CYWILNE

Poniżej przykładowy spraw z zakresu prawa cywilnego:

Ochrona własności i ochrona posiadania

– nabycie i przeniesienie własności nieruchomości
– nabycie i przeniesienie własności rzeczy ruchomych
– forma i treść umowy sprzedaży
– umowy przedwstępne
– umowa darowizny
– umowa zamiany
– zasiedzenie nieruchomości
– ochrona przed zasiedzeniem i nabycie własności przez zasiedzenie
– ochrona przed immisjami (np. nadmiernym hałasem, zanieczyszczaniem powietrza, odprowadzanie wód na działkę sąsiednią itp) – dochodzenie odszkodowań i zaprzestania naruszeń
– umowa dzierżawy
– umowa użyczenia
– umowa dożywocia
– ustanowienie służebności

Ochrona umów

– odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi
– odszkodowanie z tytułu zawartej umowy

– wezwania do zapłaty
– sprzeciw od nakazu zapłaty
– dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela

– sprzedaż
– rękojmia i gwarancja

– darowizna
– odwołanie darowizny z powodu zmiany stanu majątkowego
– odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego

Ochrona dóbr osobistych

– wezwania do zaniechania naruszeń dóbr osobistych
– pozwy o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki

Spadki

– dziedziczenie ustawowe
– stwierdzenie nabycia spadku
– odrzucenie spadku
– odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
– dobrodziejstwo inwentarza
– niegodność dziedziczenia
– wydziedziczenie
– umowy na wypadek śmierci
– sporządzenie testamentu
– zarząd sukcesyjny

Czyny niedozwolone

– odszkodowanie od sprawcy wypadku
– dochodzenie odszkodowań od ubezpieczyciela

Umowa najmu i najmu okazjonalnego

– zawarcie umowy najmu
– forma i treść umowy najmu
– co może być przedmiotem umowy najmu
– rozwiązanie umowy najmu
– dochodzenie należności z umowy najmu
– dochodzenie zwrotu kaucji
– dochodzenie odszkodowania i utraconych korzyści

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia możliwych dróg udzielenia pomocy.

Leave a Reply

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×