PRAWO KARNE

Przed otwarciem kancelarii radcy prawnego pełniłam obowiązki prokuratora.
Uzyskane w tym czasie doświadczenie wykorzystuję udzielając pomocy prawnej
z zakresu prawa karnego.

– reprezentuję pokrzywdzonych, świadków, osoby zawiadamiające o przestępstwie, wykroczeniu, czynie zabronionym;

– analizuję akta sprawy pod kątem możliwych wniosków dowodowych, zarzutów do opinii biegłych, zarzutów do poszczególnych czynności organów ścigania;

– sporządzam zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego, zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania, apelacje, kasacje, inne pisma procesowe.apelacje, kasacje, inne pisma procesowe.

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia najlepszych możliwych dróg udzielenia pomocy.

Leave a Reply

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×