SPRAWY RODZINNE

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

– zawarcie małżeństwa
– umowy majątkowe małżeńskie
– umowy majątkowe przedmałżeńskie
– rozdzielność majątkowa
– rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
– wspólność majątkowa małżeńska
– podział majątku
– alimenty w trakcie trwania małżeństwa
– wypłacanie pensji do rąk współmałżonka
– inne prawa i obowiązki małżonków
– separacja
– stwierdzenie nieważności małżeństwa

SPRAWY RODZICIELSKIE

– opieka nad dzieckiem
– ograniczenie władzy rodzicielskiej
– pozbawienie władzy rodzicielskiej
– orzekanie przez sąd w ważnych sprawach dziecka w sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami
– ustalenie miejsca pobytu dziecka
– opieka naprzemienna
– kontakty z dzieckiem
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
– alimenty na małoletnie dziecko
– alimenty na pełnoletnie dziecko
– alimenty na rodziców
– alimenty na dziadków, rodzeństwo i innych członków rodziny

SPRAWY SPADKOWE

– dziedziczenie ustawowe
– testament
– stwierdzenie nabycia spadku
– dział spadku
– umowy na wypadek śmierci
– zrzeczenie się dziedziczenia
– wydziedziczenie
– niegodność

W przykładach jest ten akurat potrzebny? A może w spisie brakuje najbardziej interesującego przypadku? Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia możliwych dróg udzielenia pomocy.

Leave a Reply

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×