SPRAWY RODZINNE

SPRAWY MAŁŻEŃSKIE

– zawarcie małżeństwa
– umowy majątkowe małżeńskie
– umowy majątkowe przedmałżeńskie
– rozdzielność majątkowa
– rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
– wspólność majątkowa małżeńska
– podział majątku
– alimenty w trakcie trwania małżeństwa
– wypłacanie pensji do rąk współmałżonka
– inne prawa i obowiązki małżonków
– separacja
– stwierdzenie nieważności małżeństwa

SPRAWY RODZICIELSKIE

– opieka nad dzieckiem
– ograniczenie władzy rodzicielskiej
– pozbawienie władzy rodzicielskiej
– orzekanie przez sąd w ważnych sprawach dziecka w sytuacji braku porozumienia pomiędzy rodzicami
– ustalenie miejsca pobytu dziecka
– opieka naprzemienna
– kontakty z dzieckiem
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem
– alimenty na małoletnie dziecko
– alimenty na pełnoletnie dziecko
– alimenty na rodziców
– alimenty na dziadków, rodzeństwo i innych członków rodziny

SPRAWY SPADKOWE

– dziedziczenie ustawowe
– testament
– stwierdzenie nabycia spadku
– dział spadku
– umowy na wypadek śmierci
– zrzeczenie się dziedziczenia
– wydziedziczenie
– niegodność

W przykładach jest ten akurat potrzebny? A może w spisie brakuje najbardziej interesującego przypadku? Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia możliwych dróg udzielenia pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *