Szkolenia i kursy

Na tej stronie zamieszczam w porządku alfabetycznym przykłady szkoleń, w których uczestniczyłam.

„Biegły w Wymiarze Sprawiedliwości”

– konferencja naukowa „Biegły w Wymiarze Sprawiedliwości” dotyczyła opinii kryminalistycznych, jako dowodu w sprawie, współorganizowana przez Fundację „Ubi societas, ibi ius”, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Fundację Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, oraz Instytut Kryminologii i Kryminalistyki Uczelni Łazarskiego.

 

Diecezjalne Studium Życia Rodziny

Dwuletnie Studium Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej. W programie Studium są min. zagadnienia z zakresu: teologii małżeństwa i rodziny, teologii biblijnej, pedagogiki rodziny, etyki i moralności, psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii prenatalnej, prawa małżeńskiego i rodzinnego, zagadnień biomedycznych, zasad komunikacji międzyosobowej, poradnictwa i duszpasterstwa rodzin

 

„Jak przygotować się do mediacji”

szkolenie „Jak przygotować się do mediacji”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowanie przez Krajową Izbę Radców Prawnych

 

„Konstytucja Biznesu”

szkolenie Zmiany w prawie gospodarczym – „Konstytucja Biznesu” w aspekcie obsługi prawnej, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

 

„Miejsce zdarzenia i jego rola we współczesnych warunkach sądowych”

szkolenie „Miejsce zdarzenia i jego rola we współczesnych warunkach sądowych”, przeznaczone dla sędziów i prokuratorów, organizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna

 

„Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”

szkolenie „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych

 

„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

ogólnopolska konferencja naukowa „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje

 

„Prawne aspekty mobbingu”

szkolenie „Prawne aspekty mobbingu”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

„Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym”

roczne seminarium dla sędziów i prokuratorów, organizowane  przez Biuro Informacji Rady Europy i połączone z ekspercką wizytą studyjną w Strasburgu

 

„Szkolenie z zakresu medycyny sądowej poświęcone problematyce medycyny sądowej i opiniowania pod kątem przydatności dla praktyki adwokackiej”

szkolenie dla adwokatów, organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

„Ślady biologiczne i ich znaczenie w dobie badań genetycznych”

szkolenie organizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna.

 

„Upadłość konsumencka”

szkolenie z zakresu zmian w postępowaniu upadłościowym, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

„Warsztaty z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”

szkolenie z zakresu sądowego postępowania administracyjnego, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

„Warsztaty z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego”

szkolenie z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

 

„Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”

szkolenie „Zmiany w prawie gospodarczym – Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

 

„Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”

 

“Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

6 miesięczny kurs “Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, organizowany w ramach programu edukacji o prawach człowieka dla osób wykonujących zawody prawnicze Rady Europy. przez Naczelną Radę Adwokacką dla adwokatów i radców prawnych, 

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Odrzuć

Dzień dobry!

dziękuję za wizytę na kancelaryjnym blogu, Zawsze jesteście tu Państwo mile widziani.

Zostawienie adresu e-mail, ułatwi bycie na bieżąco ze wszystkimi tutejszymi artykułami.  Z subskrypcji można się w każdej chwili wypisać.

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej z siedzibą w Sandomierzu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczta@orlowskam.com

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności oraz Polityce Bezpieczeństwa Informacji https://orlowskam.com/informacje/

W sprawach spornych osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

×