Szkolenia i kursy

Na tej stronie zamieszczam w porządku alfabetycznym przykłady szkoleń, w których uczestniczyłam.

„Biegły w Wymiarze Sprawiedliwości”

– konferencja naukowa „Biegły w Wymiarze Sprawiedliwości” dotyczyła opinii kryminalistycznych, jako dowodu w sprawie, współorganizowana przez Fundację “Ubi societas, ibi ius”, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Fundację Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, oraz Instytut Kryminologii i Kryminalistyki Uczelni Łazarskiego.

 

Diecezjalne Studium Życia Rodziny

Dwuletnie Studium Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Sandomierskiej. W programie Studium są min. zagadnienia z zakresu: teologii małżeństwa i rodziny, teologii biblijnej, pedagogiki rodziny, etyki i moralności, psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii prenatalnej, prawa małżeńskiego i rodzinnego, zagadnień biomedycznych, zasad komunikacji międzyosobowej, poradnictwa i duszpasterstwa rodzin

 

„Jak przygotować się do mediacji”

szkolenie „Jak przygotować się do mediacji”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowanie przez Krajową Izbę Radców Prawnych

 

„Konstytucja Biznesu”

szkolenie Zmiany w prawie gospodarczym – „Konstytucja Biznesu” w aspekcie obsługi prawnej, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

 

„Miejsce zdarzenia i jego rola we współczesnych warunkach sądowych”

szkolenie „Miejsce zdarzenia i jego rola we współczesnych warunkach sądowych”, przeznaczone dla sędziów i prokuratorów, organizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna

 

„Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”

szkolenie „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Krajową Izbę Radców Prawnych

 

„Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”

ogólnopolska konferencja naukowa „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Dzieci Niczyje

 

„Prawne aspekty mobbingu”

szkolenie „Prawne aspekty mobbingu”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

„Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym”

roczne seminarium dla sędziów i prokuratorów, organizowane  przez Biuro Informacji Rady Europy i połączone z ekspercką wizytą studyjną w Strasburgu

 

„Szkolenie z zakresu medycyny sądowej poświęcone problematyce medycyny sądowej i opiniowania pod kątem przydatności dla praktyki adwokackiej”

szkolenie dla adwokatów, organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką.

 

„Ślady biologiczne i ich znaczenie w dobie badań genetycznych”

szkolenie organizowane przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna.

 

„Upadłość konsumencka”

szkolenie z zakresu zmian w postępowaniu upadłościowym, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

“Warsztaty z zakresu prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”

szkolenie z zakresu sądowego postępowania administracyjnego, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

“Warsztaty z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego”

szkolenie z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach

 

 

“Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”

szkolenie “Zmiany w prawie gospodarczym – Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”, przeznaczone dla radców prawnych, organizowane przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

 

„Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”

 

“Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

6 miesięczny kurs “Zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, organizowany w ramach programu edukacji o prawach człowieka dla osób wykonujących zawody prawnicze Rady Europy. przez Naczelną Radę Adwokacką dla adwokatów i radców prawnych,