JAK POMAGAM

Pomagam osobiście – udzielając porad prawnych, konsultując Państwa plany i decyzje, działając w Państwa imieniu i reprezentując przed sądami, prokuraturami, organami administracji publicznej, a także w kontaktach z innymi osobami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.

Przygotowuję pisma procesowe i przedprocesowe, umowy, testamenty, jednostronne oświadczenia woli, analizy prawne i dokumentację firmową, prowadzę mediacje i negocjacje.

Konsultacje odbywają się podczas bezpośredniego spotkania w kancelarii, bądź – w przypadku porad prawnych online – podczas rozmowy telefonicznej lub wymiany wiadomości e-mail.

Zobacz, jak uzyskać pomoc prawną online.

Jako prawnik o długoletnim doświadczeniu procesowym reprezentuję Państwa interes prawny, występując przed sądami wszystkich instancji.

W zależności od uzgodnienia z Mocodawcą – na sali sądowej występuję osobiście, albo ustanawiam substytuta, to znaczy doświadczonego adwokata lub radcę prawnego, który jako mój zastępca staje na sali sądowej i równie rzetelnie jak ja chroni Państwa interes prawny.

Niektórzy moi Mocodawcy szczególnie lubią tę opcję. Mówią, że mają wówczas wrażenie, jakby mieli dwóch pełnomocników, a nie – jednego 🙂

W przypadku ustanawiania substytucji staram się najczęściej współpracować z dwiema Paniami Mecenas::
– adwokat Karoliną Pazdan, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Mielcu
– adwokat Beatą Kowalską, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Tarnobrzegu

Pomagam w następujących sprawach:
w sprawach cywilnych (rodzinne – darowizny, spadki, alimenty, umowy majątkowe małżeńskie i przedmałżeńskie, sprawy o zapłatę, dochodzenie praw z tytułu zawartych umów),
w sprawach administracyjnych (odszkodowanie od gminy, podważanie decyzji administracyjnych),
w sprawach karnych i karnoskarbowych (obrona pokrzywdzonych).

Sprawdź skrótowo spisany zakres usługJeżeli w podanych przykładach brakuje interesującego przypadku – zapraszam do kontaktu w celu ustalenia najlepszej pomocy w Państwa sprawie.

Moi Klienci mogą mieć pewność, że wszelkie informacje, o których dowiem się w związku z prowadzeniem sprawy, są chronione tajemnicą zawodową, a osoby, których interesy w jakikolwiek sposób kolidują z interesem mojego Klienta, nie będą mogły uzyskać w tej sprawie mojej pomocy prawnej.

Zasady odpłatności można sprawdzić klikając w ten link.

Nie udzielam pomocy prawnej osobom anonimowym.

Dzielę się swoją wiedzą na trzech blogach tematycznych:

BLOG PRAWNICZY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH KARNYCH I NIE TYLKO

RODZINA W SANDOMIERZU

PRACA NA RENCIE

Jeżeli Państwa interesuje konkretna tematyka – zachęcam do subskrypcji wybranych blogów, śledzenia kolejnych wpisów i proponowaniu nowych, ciekawych tematów.

W każdym przypadku zapraszam do kontaktu w celu ustalenia najlepszych dróg udzielenia pomocy prawnej.