JAK POMAGAM

Jak pomagam

Pomagam osobiście – szczegółowo i możliwie najbardziej wnikliwie analizując sprawy, z którymi Państwo się do mnie zgłaszacie. Konsultuję Państwa plany, decyzje i możliwe konsekwencje  prawne nieprzewidzianych zdarzeń.

Nie udzielam pomocy prawnej osobom anonimowym. Podanie przez zgłaszającą się osobę swoich danych osobowych i dokładne opisanie sprawy jest bezwzględnym wymogiem dla udzielenia pomocy prawnej. 

Aby należycie pomóc mogę prosić o dostarczenie określonych dokumentów i doprecyzowanie przekazywanych informacji.

Zasady odpłatności można sprawdzić klikając w ten link.

Zakres specjalizacji

Pomagam w następujących sprawach:
w sprawach cywilnych (rodzinne – darowizny, spadki, testamenty, alimenty, umowy majątkowe małżeńskie i przedmałżeńskie, sprawy o zapłatę, zasiedzenie, dochodzenie praw z tytułu zawartych umów, odszkodowania, ochrona dóbr osobistych),
w sprawach administracyjnych (odszkodowanie od gminy, podważanie decyzji administracyjnych),
w sprawach karnych i karnoskarbowych (obrona pokrzywdzonych).

Sprawdź skrótowo spisany zakres usługJeżeli w podanych przykładach brakuje interesującego przypadku – zapraszam do kontaktu w celu ustalenia najlepszej pomocy w Państwa sprawie.

Zachowanie informacji w tajemnicy

Moi Klienci mogą mieć pewność, że wszelkie informacje, o których dowiem się w związku z prowadzeniem sprawy, są chronione tajemnicą zawodową, a osoby, których interesy w jakikolwiek sposób kolidują z interesem mojego Klienta, nie będą mogły uzyskać w tej sprawie mojej pomocy prawnej.

Tajemnica zawodowa jest jednym z wyróżników radców prawnych i adwokatów, a obowiązek jej przestrzegania wynika także z naszych kodeksów etycznych.

Zobacz:

Kodeks etyki radcy prawnego
Kodeks etyki adwokackiej

Zakres usług

Pomagam udzielając porad prawnych i konsultacji. Prowadzę szkolenia. Przygotowuję opinie, analizy i projekty umów.  Mogę także działać w Państwa imieniu, reprezentując przed sądami, prokuraturami, organami administracji publicznej, a także w kontaktach z innymi osobami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.

Przygotowuję pisma procesowe i przedprocesowe, testamenty, jednostronne oświadczenia woli i prawną dokumentację firmową, Prowadzę mediacje i negocjacje.

Konsultacje odbywają się podczas bezpośredniego spotkania w kancelarii, bądź – w przypadku porad prawnych online – podczas rozmowy telefonicznej lub wymiany wiadomości e-mail.

Zobacz, jak uzyskać pomoc prawną online.

Współpraca

W każdym przypadku to ja przeprowadzam analizę sprawy, przygotowuję strategię postępowania i piszę pisma procesowe. Na sali sądowej – w zależności od konkretnego przypadku lub uzgodnienia z Mocodawcą – występuję osobiście, albo ustanawiam substytuta, to znaczy doświadczonego adwokata lub radcę prawnego, który jako mój zastępca staje na sali sądowej i równie rzetelnie jak ja chroni Państwa interes prawny. 

W przypadku ustanawiania substytucji najczęściej współpracuję z Panią Mecenas: Karoliną Pazdan, prowadzącą Kancelarię Adwokacką w Mielcu

Blogosfera

Oprócz tej strony, dzielę się swoją wiedzą na dodatkowych blogach tematycznych:

BLOG PRAWNICZY O POSTĘPOWANIU W SPRAWACH KARNYCH I NIE TYLKO

RODZINA W SANDOMIERZU

Jeżeli Państwa interesuje konkretna tematyka – zachęcam do subskrypcji wybranych blogów, śledzenia kolejnych wpisów i proponowaniu nowych, ciekawych tematów.

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji prawnej w konkretnej sprawie – serdecznie zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością Państwu pomogę. Mój adres e-mal: poczta@orlowskam.com, tel. 530 892 582