JAK POMAGAM

Wsparcie przebiega w kilku etapach. Najpierw poproszę Cię o przedstawienie się, opowiedzenie o sobie i opisanie sprawy, w której chcesz, abym Ci pomogła.

Jeśli w sprawie są już jakieś dokumenty – będę chciała się nimi zapoznać. W tym celu poproszę o przesłanie skanów na adres e-mail poczta@orlowskam.com

Etap pierwszy – ustalenia wstępne

Pierwszy etap zawsze jest on-line. Ustalam tożsamość klienta i osób, które współuczestniczą w sprawie. Sprawdzam, czy mogę przyjąć sprawę, czy nie zachodzi ryzyko konfliktu interesów, czy mam wystarczająco dużo czasu na odpowiednie zajęcie się tematem.

Po zaksięgowaniu ustalonego honorarium wyznaczany jest termin spotkania on-line.

Etap drugi – spotkanie on-line

Rozmawiamy przez telefon lub przez wybraną platformę do konferencji i spotkań on-line. Do wyboru są platformy ClickMeeting, Zoom lub Google Meet:

Na tym etapie możesz już otrzymać rozwiązanie swojego problemu, wyjaśnienie, konsultację, czy poradę prawną.

Jeśli w sprawie potrzebne są dodatkowe, kolejne działania – np. opracowanie pisma, reprezentacja w sprawie – omawiamy możliwe sposoby ich realizacji i wiążące się z tym wydatki.

ODPŁATNOŚĆ

Kolejne etapy zależą od wybranej opcji i specyfiki konkretnej sprawy.

Pierwszy krok, w celu umówienia spotkania można zrobić TUTAJ.

W czym mogę pomóc

Specjalizuję się w pomocy prawnej, mającej na celu wspieranie rodziny na każdym etapie jej trwania i rozwoju w aspekcie majątkowym.

Począwszy od momentu jej powstania:

– zawarcie małżeństwa, umowy majątkowe małżeńskie, wybór małżeńskich ustrojów majątkowych

poprzez kolejne etapy rozwoju:

– prowadzenie firmy, nabywanie nieruchomości, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, odszkodowania, ustanawianie służebności, umowy darowizny i dożywocia, ochrona majątku, egzekucja należności

aż po etap zmiany pokoleniowej:

–  umowa z następcą (dot. gospodarstwa rolnego), fundacja rodzinna, przygotowanie testamentu, umowy zrzeczenia się dziedziczenia i inne umowy dotyczące spadku. postępowanie spadkowe, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia i dział spadku, roszczenia o zachowek itp.

Jak mogę pomóc

Jeśli szukasz wsparcia w pozasądowym rozwiązaniu problemu, pomocy w negocjacjach, strategicznym opracowaniu zabezpieczeń – dobrze trafiłeś.

Jeśli potrzebujesz obrony swoich interesów przed sądem lub organami ścigania – dobrze trafiłeś.

Zapraszam do kontaktu, byśmy wspólnie ustalili, czy moje wsparcie będzie  odpowiednie dla Ciebie.