JAK POMAGAM

Jak pomagam

Wsparcie przebiega w kilku etapach. Najpierw poproszę Cię o przedstawienie się, opowiedzenie o sobie i opisanie sprawy, w której chcesz, abym Ci pomogła.

Jeśli w sprawie są już jakieś dokumenty – będę chciała się nimi zapoznać. W tym celu poproszę o przesłanie skanów na adres e-mail poczta@orlowskam.com

Pierwszy etap zawsze jest on-line. Ustalam tożsamość klienta i osób, które współuczestniczą w sprawie. Sprawdzam, czy mogę przyjąć sprawę, czy nie zachodzi ryzyko konfliktu interesów, czy mam wystarczająco dużo czasu na odpowiednie zajęcie się tematem.

Po zaksięgowaniu ustalonego honorarium wyznaczany jest termin spotkania on-line.

Rozmawiamy przez telefon lub przez wybrane łącze internetowe dogodnej dla obu stron aplikacji – platformie Zoom lub Google Meet:

Na tym etapie możesz już otrzymać rozwiązanie swojego problemu, wyjaśnienie, konsultację, czy poradę prawną.

Jeśli w sprawie potrzebne są dodatkowe, kolejne działania – np. opracowanie pisma, reprezentacja w sprawie – omawiamy możliwe sposoby ich realizacji i wiążące się z tym wydatki.

Kolejne etapy zależą od wybranej opcji i specyfiki konkretnej sprawy.

Pierwszy krok, w celu umówienia spotkania można zrobić TUTAJ.

W czym mogę pomóc

Specjalizuję się w pomocy prawnej, mającej na celu wspieranie rodziny na każdym etapie jej trwania i rozwoju.

Począwszy od momentu jej powstania:

– zawarcie małżeństwa, umowy majątkowe małżeńskie, wybór małżeńskich ustrojów majątkowych

poprzez kolejne etapy rozwoju:

– ochrona majątku, prowadzenie firmy,  egzekucja należności, gospodarstwo rolne, nabywanie nieruchomości, zasiedzenie, przywrócenie posiadania, odszkodowania, ustanawianie służebności

aż po etap zmiany pokoleniowej:

 fundacja rodzinna, sukcesja, testament, postępowanie spadkowe, zrzeczenie się dziedziczenia i inne umowy dotyczące spadku. umowy darowizny i dożywocia, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia i dział spadku, roszczenia o zachowek

 

Jak mogę pomóc

 

Jeśli szukasz wsparcia w pozasądowym rozwiązaniu problemu, pomocy w negocjacjach, strategicznym opracowaniu zabezpieczeń – być może dobrze trafiłeś.

Jeśli potrzebujesz obrony swoich interesów przed sądem lub organami ścigania – być może dobrze trafiłeś.

Zapraszam do kontaktu, byśmy wspólnie ustalili, czy moje wsparcie będzie tym odpowiednim dla Ciebie.