JAK POMAGAM

Wsparcie przebiega w kilku etapach i jest zależne od tego, co jest w danym momencie potrzebne.

Informacje odnośnie indywidualnej konsultacji i porady prawnej on-line sprawdź tutaj.

Co do zasady – najpierw poproszę o przedstawienie się, opowiedzenie o sobie i opisanie sprawy, w której mam udzielić pomocy prawnej.

Jeśli w sprawie są już jakieś dokumenty – będę chciała się nimi zapoznać.

W tym celu proszę o przesłanie skanów na adres e-mail poczta@orlowskam.com

Etap pierwszy – ustalenia wstępne

Pierwszy etap zawsze jest on-line. Ustalam tożsamość klienta i osób, które współuczestniczą w sprawie. Sprawdzam, czy mogę przyjąć sprawę, czy nie zachodzi ryzyko konfliktu interesów, czy mam wystarczająco dużo czasu na odpowiednie zajęcie się tematem.

Po ustaleniu, że w danej sprawie mogę udzielić pomocy prawnej, ustalam wysokość wynagrodzenia, dane do faktury i podaję numer konta kancelarii, w celu uregulowania płatności.

Zasady odpłatności można przeczytać na tej stronie.

Po zaksięgowaniu ustalonego honorarium wyznaczany jest termin spotkania on-line.

Etap drugi – spotkanie on-line

Rozmawiamy przez telefon lub przez wybraną platformę do konferencji i spotkań on-line. Do wyboru są platformy ClickMeeting, Zoom lub Google Meet:

Na tym etapie możliwe jest już uzyskanie wyjaśnienia, konsultacji, czy porady prawnej i poznanie sposobu na rozwiązanie występującego problemu,

Etap trzeci – kolejne działania

Jeśli w sprawie potrzebne są dodatkowe, kolejne działania – np. opracowanie pisma, czy reprezentacja w postępowaniu sądowym – omawiamy możliwe sposoby ich realizacji i wiążące się z tym wydatki.

Kolejne etapy zależą od wybranej opcji i specyfiki konkretnej sprawy.

Pierwszy krok, w celu umówienia spotkania on-line można zrobić TUTAJ.